Politica de confidențialitate - Corinne Atelier

Politica de confidențialitate

Societatea Corinne Atelier S.R.L. este operator de date cu caracter personal. De fiecare dată când utilizezi acest site web te afli sub incidența Politicii de confidențialitate și cookie-uri în vigoare la anumite intervale de timp și trebuie să consulți textul respectiv, pentru a confirma faptul că ești de acord cu acesta.

Avem grijă să procesăm datele tale personale în conformitate cu prevederile legislative privind protecția datelor personale din România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

SCOPUL ȘI MOTIVUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Toate datele tale personale vor fi folosite de www.corinneatelier.ro exclusiv în scopul declarat al acestui site: magazin online. Informațiile din formularul tău de comandă vor fi folosite pentru a trimite confirmarea comenzilor sau promoții.

Folosim datele personale pe care le colectăm de la tine atunci când vizitezi site-ul nostru de internet, www.corinneatelier.ro, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Atunci când ne furnizezi datele cu caracter personal, SC Corinne Atelier SRL le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:

 • pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile tale;
 • pentru a confirma comenzile plasate în sistem on-line şi a  furniza informaţii suplimentare cu privire la acestea (date legate  de livrare, de facturare, etc);
 • pentru intocmirea formalitatilor si a documentelor necesare contractarii sau vanzarii de produse (facturi, contracte, note de livrare, documente care atesta achitarea produselor)
 • transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing
 • informaţii despre promoţii prin poşta, telefon, SMS, adresa de email sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele noastre
 • În cazul în care ne transmiți datele personale ale unor terți, vei fi responsabil pentru informarea și obținerea consimțământului acestora pentru transmiterea datelor în scopurile detaliate în continuare. În cazul în care ai achiziționat un produs sau un card cadou, datele personale ale terților furnizate vor fi utilizate exclusiv pentru gestionarea expedierii sau verificarea primirii mărfii și răspunsul la solicitările tale sau ale terțului respectiv;
 • În cazul în care ai un card cadou și dorești să returnezi produsele asociate acestuia prin intermediul site-ului web, vom utiliza datele tale personale furnizate în formularul de returnare exclusiv pentru a gestiona cererea și a procesa ridicarea articolelor de la domiciliu, a soluționa cererile pe care ni le-ai putea adresa referitor la bonul cadou sau la returnare și a confirma acceptarea returnării și a trimite prin e-mail sau prin alte mijloace electronice echivalente cardul cadou cu suma restituită.

SC Corinne Atelier SRL va furniza datele tale constând in nume, prenume, adresa postala, numar de telefon, firmelor de curierat, atunci cand vei solicita efectuarea livrarii, in scopul realizarii acestui serviciu.

Tipul de date ce vor fi colectate si/sau prelucrate:

 • nume, prenume, nr telefon, adresa email, adresa postala de livrare a produselor, preferințele în cumpărarea produselor
 • Suplimentar faţă de cele mentionate mai sus, SC Corinne Atelier va mai solicita date legate de cardul bancar pentru efectuarea platilor on-line. Aceste date nu vor fi stocate ci vor fi solicitate la fiecare achizitie cu plata on-line (daca este cazul) de catre platforma de plati terta, mobilPay.

 

Modalitati de colectarea de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi colectate prin formulare de comandă si inregistrare de pe site-ul www.corinneatelier.ro

 

DEZVĂLUIREA DATELOR PERSONALE

www.corinneatelier.ro nu va face publice și nu va vinde bazele de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal ale clienților săi. Datele personale vor putea fi, însă, transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

DURATA PROCESULUI

Corinne Atelier poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele tale numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

În cazul contului de client deschis pe site-ul nostru, www.corinneatelier.ro , păstrăm datele tale până când ne soliciți să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate mai mare de 5 ani. Datele furnizate vor fi folosite pentru transmiterea de mesaje de tip marketing atât timp cât vom avea consimțământul tău.

În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături). În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora.

DREPTURILE TALE

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12)
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziţie (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Ca si persoană vizată, poți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare la următoarea adresă postala: Corinne Atelier, Str. Garoafelor nr 10, cod postal 70000, Buftea, jud. Ilfov, sau pe adresa de email: [email protected], în vederea exercitării drepturilor tale în conformitate cu GDPR.

Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor “dreptul de a fii uitat” cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor
 • Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR.

 

Orice informaţie furnizată de tine va fi considerată şi va reprezenta consimţământul tău expres ca datele tale personale să fie folosite de SC Corinne Atelier SRL în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Dacă nu dorești ca datele tale să fie colectate te rugăm să nu ni le furnizezi.

Dacă dorești ca datele tale personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne poți notifica oricând acest lucru la următoarea adresă postala: Corinne Atelier, Str. Garoafelor nr 10, cod postal 70000, Buftea, jud. Ilfov, sau pe adresa de email: [email protected]

Dreptul de acces: înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la rectificare: se referă la corectarea, fară întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul de a șterge: înseamnă că ai dreptul de a solicita să iți ștergem datele cu caracter personal, fară întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iți retragi consimțământul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

Dreptul de a obiecta: iți permite să te opui prelucrării în continuare a datelor personale în condițiile și limitele stabilite de lege.

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

SC Corinne Atelier SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în scopul realizării de rapoarte / analize;

 

S.C. Corinne Atelier S.R.L. , cu punct de lucru în Str. Garoafelor nr 10, Buftea, România, în calitate de responsabilă a fișierului, se angajează să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal și să garanteze exercitarea drepturilor dumneavoastră de acces, rectificare, anulare și opoziție printr-o scrisoare expediată la adresa indicată mai sus sau trimițând un mesaj electronic la [email protected] Dacă este necesar, vă putem solicita o copie după cartea de identitate, pașaport sau un alt document valid care să facă dovada identității dumneavoastră. În cazul în care decideti să exercitați drepturile respective și deoarece adresa dumneavoastră de mesagerie electronică face parte din datele personale furnizate, vă rugăm ca în comunicarea respectivă să menționați această informație, indicând adresa electronică pentru care exercitați drepturile de acces, rectificare, anulare și opoziție.

Utilizatorul, prin prezenta, garantează că datele personale furnizate sunt adevărate și se angajează să notifice orice schimbare sau modificare a acestora. Orice pierdere sau daune cauzate site-ului sau persoanei responsabile de site-ul web sau oricărui terț prin comunicarea de informații eronate, inexacte sau incomplete pe formularele de înregistrate va atrage răspunderea exclusivă a utilizatorului.

Acceptând prezenta Politică de confidențialitate și cookie-uri, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor utilizate de acest site web, descrise în pagina de mai sus.

INFORMAȚII DESPRE COOKIE-URI

Ce este un cookie?

Un cookie este un mic fișier text pe care un site web îl plasează pe PC-ul, telefonul sau un alt dispozitiv al dumneavoastră, care conține informații despre răsfoirea dumneavoastră pe site-ul respectiv. Cookie-urile sunt necesare pentru a facilita răsfoirea și a o face mai plăcuta și nu vă afectează computerul. Deși în această politică se utilizeazaă termenul general de cookie, deoarece aceasta este principala metodă de stocare a informațiilor pe care o utilizează acest site web, se utilizează și spațiul de „Stocare locală” a browser-ului în aceleași scopuri ca și cookie-urile. În acest sens, întreaga informație inclusî în această secțiune se aplică și acestei „Stocări locale”.

La ce se utilizează cookie-urile pe acest site web?

Cookie-urile reprezintă o parte esențială a modului de funcționare a site-ului nostru web. Obiectivul principal al cookie-urilor noastre este îmbunătățirea experienței de rasfoire. Informatiile colectate de cookie-uri ne permit, de asemenea, sa imbunatatim site-ul web, estimand numarul si sabloanelor de utilizare, sa adaptam site-ul web la interesele individuale ale utilizatorilor, accelerarea cautarilor etc. In anumite cazuri, daca am obtinut consimtamantul dumneavoastra in cunostinta de cauza, putem utiliza cookie-uri, tag-uri sau alte dispozitive similare pentru a obtine informatii care ne permit sa va afisam pe site-ul nostru web, pe cele ale tertilor sau prin orice mijloc, publicitate bazata pe analiza deprinderilor dumneavoastra de rasfoire.

La ce NU sunt utilizate cookie-urile pe acest site web?

Noi nu stocam informatii sensibile de identificare personala cum sunt adresa, parola, datele cardului dvs. de credit sau debit etc. in cookie-urile pe care le utilizam.

Cine utilizeaza informatiile stocate in cookie-uri?

Informatiile stocate in cookie-urile site-ului nostru web sunt utilizate exclusiv de catre noi, cu exceptia celor identificate drept „cookie-uri ale tertilor”, utilizate si gestionate de entitati externe pentru a ne furniza servicii solicitate de noi pentru a ne imbunatati serviciile si experienta utilizatorilor care rasfoiesc site-ul nostru web. Principalele servicii pentru care se utilizeaza aceste „cookie-uri ale tertilor” sunt obtinerea de statistici referitoare la acces si garantarea operatiunilor de plata efectuate.

Cum pot evita utilizarea cookie-urilor pe acest site web?

Daca preferati evitarea utilizarii cookie-urilor pe aceasta pagina avand in vedere limitarile de mai sus trebuie, in primul rand, sa dezactivati in browser utilizarea cookie-urilor si, in al doilea rand, sa eliminati cookie-urile salvate in browser asociate acestui site web. Aceasta posibilitate de a evita utilizarea cookie-urilor poate fi activata de catre dumneavoastra in orice moment.

 Cum dezactivez utilizarea cookie-urilor?

Puteti restrange, bloca sau elimina cookie-urile de pe acest site web in orice moment, modificand configuratia browser-ului dumneavoastra urmand pasii de mai jos. Desi setarile fiecarui browser sunt diferite, configurarea cookie-urilor este efectuata, de obicei, in meniul „Preferinte” sau „Instrumente”. Pentru mai multe detalii privind configurarea cookie-urilor in browser-ul dumneavoastra, consultati meniul „Ajutor” al acestuia.

Ce cookie-uri utilizeaza exact acest site web si in ce scopuri?

In continuare, prezentam cookie-urile, tag-urile sau alte dispozitive similare utilizate de acest site web si informatii privind scopul, durata si administrarea (proprie sau de catre terti) fiecaruia.

 

 

Cookie-uri tehnice si de personalizare: de identificare si autentificare, de rasfoire, de personalizare a interfetei, pentru favorite
Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru identificarea utilizatorului in timpul sesiunii, evitarea repetarii de catre utilizator a proceselor de autentificare pe web, accelerarea anumitor procese ale site-ului web, retinerea selectiilor efectuate in timpul sesiunii sau la accesarile ulterioare, retinerea paginilor deja vizitate etc.
Cookie-uri Scop Durata Administrare
Identificarea utilizatorului Sunt utilizate pentru identificarea si autentificarea utilizatorului. Contine, de asemenea, date tehnice privind sesiunea utilizatorului cum sunt, de exemplu, timpul de asteptare pentru conectare, identificarea sesiunii etc. Sesiune Proprii
Identificarea sesiunii Identifica sesiunea http a utilizatorului. Este comun tuturor aplicatiilor web pentru identificarea solicitarilor unui utilizator din timpul unei sesiuni. Sesiune Proprii
Starea rasfoirii Permite identificarea starii rasfoirii utilizatorului (initierea sesiunii, prima pagina, primul acces, starea unui scroll, starea unui vot etc.). Sesiune Proprii
Selectiile utilizatorului Stocheaza valorile sesiunii selectate de utilizator cum sunt magazinul, limba, moneda, produsele, marimea etc. Sesiune Proprii
Favorite si ultimele selectii Permite retinerea selectiilor preferate ale utilizatorului (magazine, de exemplu) sau a ultimelor selectate (magazine, produse, consimtamantul pentru instalarea cookie-urilor etc.) la accesarile ulterioare ale site-ului web. Persistente Proprii
Cos de cumparaturi Stocheaza informatii privind mini-cosul de cumparaturi si datele de identificare ale utilizatorului asociate cosului respectiv. Sesiune Proprii
Protocoale Permite gestionarea comutarii intre domeniu (protocol) sigur (https) si nesigur (http) Sesiune Proprii
Cookie-uri de analiza a rasfoirii
Aceste cookie-uri obtin informatii generale cu privire la accesul utilizatorilor la site-ul web (nu la continutul acestuia) pentru a ne oferi ulterior informatii agregate cu privire la accesul respectiv in scopuri statistice.
Cookie-uri Scop Durata Administrare
Provenienta (WC_GASource) Se utilizeaza pentru a cunoaste provenienta unui utilizator atunci cand ajunge pe o pagina din acest site web, de exemplu, daca ajunge la pagina cu detalii privind produsul de la o grila de produse, de la motorul de cautare sau de la o pagina externa. Persistente Proprii
Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…) Permit efectuarea urmaririi site-ului web prin intermediul instrumentului Google Analytics, un serviciu furnizat de Google pentru a obtine informatii privind accesul utilizatorilor la site-urile web. Anumite date sunt stocate pentru analiza ulterioara, de exemplu: de cate ori viziteaza utilizatorul site-ul web, data primei si ultimei vizite a utilizatorului, durata vizitelor, de la ce pagina a accesat utilizatorul site-ul web, ce motor de cautare a utilizat utilizatorul pentru a ajunge la site-ul web sau pe ce link a facut clic, din ce loc din lume a accesat utilizatorul site-ul web etc. Configuratia acestor cookie-uri este predeterminata de serviciul oferit de Google, motiv pentru care va sugeram sa consultati pagina de confidentialitate a Google Analytics, http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html, pentru mai multe informatii despre cookieurile utilizate si activarea acestora (avand in vedere ca nu suntem raspunzatori pentru continutul sau veridicitatea site-urilor web ale tertilor). Persistente De la terti
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Cookie-ul ce mentine informatii despre acceptul sau refuzul cookie-urilor. Persistente Proprii

Acest tabel informativ va fi actualizat cat de repede posibil pe masura ce se modifica serviciile oferite prin intermediul acestui site web. Totusi, punctual pe parcursul actualizarii respective, se poate intampla ca tabelul informativ sa nu contina anumite cookie-uri, tag-uri sau alte sisteme similare care permit trasabilitatea unui utilizator sau dispozitiv, desi intotdeauna vor fi sisteme cu scopuri identice celor din prezentul tabel.